قال رسول الله صلى الله علیه و آله لکل شیئى زکاة و زکاة الابدان الصیام. رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: براى هر چیزى زکاتى است و زکات بدنها روزه است
شنبه
04 مرداد 1393
نمونه متن
  خبر دانشگاه  

 ............................................................................................

 

.

 

  ...................  

 


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد می باشد.